สถิติทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Hos-Based cancer registry 2014

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161128722
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 46 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ส241ส เล่มที่: 15
สถิติทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Hos-Based cancer registry 2014

สุทัศน์ ดวงดีเด่น

ผู้แต่งร่วม

 • จิตราพร ธนบดี

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี. งานทะเบียนมะเร็ง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000108 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0