สถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Hos-Based cancer registry 2015

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161129743
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 47 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ส143 เล่มที่: 16
สถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี Hos-Based cancer registry 2015

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี. กลุ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ. งานสารสนเทศการแพทย์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000109 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0