หนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก : ครั้งที่ 31 : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน"

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169219323
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 125 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ว215
 • Tags (หัวเรื่อง):
รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
หนังสือที่ระลึกงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก : ครั้งที่ 31 : วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน"

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000114 - ยืมได้
2 4000123 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0