คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 21 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ค241
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000118 - ยืมได้
2 4000119 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0