60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ (2498-2558) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 217 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ส226ป
60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ (2498-2558) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

สายสวาท เผ่าพงษ์ และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000120 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0