ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167859514
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 120 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ค172
ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000135 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0