เชียงใหม่ 720 (เชียงใหม่ในปีที่ 720)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เพอร์เฟค ครีเอชั่น แอนด์ ออเกนไนซ์เซอร์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 163 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: NA6022 ว77ช
เชียงใหม่ 720 (เชียงใหม่ในปีที่ 720)

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • สราวุธ รูปิน
 • ธีรยุทธ นิลมูล
 • วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023787 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0