70 ปี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744226815
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 448 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. 7254
70 ปี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000150 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0