การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169227854
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 32 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: LC: สร. ด241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
บทเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000152 - ยืมได้
2 4000153 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0