โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. ค287
โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000162 - ยืมได้
2 4000163 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0