มิติกาลเวลา : 100 ปี การสาธารณสุขไทย

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 97861611338097
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 124 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: สร. ม143ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข--ไทย กรมควบคุมโรค--ผลงาน
มิติกาลเวลา : 100 ปี การสาธารณสุขไทย

มณี สุขประเสริฐ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000165 - ยืมได้
2 4000166 - ยืมได้
3 4000167 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0