การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง "สุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอมาร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: สร. ก227
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง "สุขภาพจิตไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอมาร

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000169 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0