ผลการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 : กรณีศึกษา หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลยโสธร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 ศ237ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตตปัญญา - - วิจัย นักศึกษาพยาบาล - - การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002370 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0