รายงานประจำปี 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161133672
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. ร227
รายงานประจำปี 2559 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000170 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0