คู่มือนักศึกษา คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 133 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: สร. ค241
คู่มือนักศึกษา คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000173 - ยืมได้
2 4000174 - ยืมได้
3 4000175 - ยืมได้
4 4000176 - ยืมได้
5 4000177 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0