สถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พ.ศ.2555 เล่มที่13

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744226884
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 45 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: สร. ส143 เล่มที่: 13
สถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พ.ศ.2555 เล่มที่13

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000178 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0