การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี : ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)เพื่อการเรียนรู้

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • เมืองที่พิมพ์: อุดรธานี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.2 น162ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - วิจัย
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี : ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)เพื่อการเรียนรู้

นภาดล สีหพันธุ์

ผู้แต่งร่วม

 • พรปวีณ์ หงษ์ประสิทธิ์
 • อารดา พรหมเทศ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002379 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0