รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161136758
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์พรรณการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 98 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000195 - ยืมได้
2 4000196 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0