การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ปฏิรูปสถาบัน สู่สังคมการเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะ" : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Ban

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 148 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด: ดาวน์โหลด
 • เลขเรียก: LC: สร.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ปฏิรูปสถาบัน สู่สังคมการเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะ" : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Ban

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000197 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0