สรุปโครงการ : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง ภาวะฉุกเฉิน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร.
สรุปโครงการ : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง ภาวะฉุกเฉิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000198 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0