สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WB25 ว236ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง - - วิจัย
สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์

ผู้แต่งร่วม

 • อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์
 • วัลย์รวี มงคลดี
 • อุ่นใจ เครือสถิตย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002385 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0