รายงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 56 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
รายงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558

สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000246 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0