รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-16
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 199 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ร226
รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000252 - ยืมได้
2 4000253 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0