รายงานการศึกษา สถานการณ์งานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 113 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. บ243ร
รายงานการศึกษา สถานการณ์งานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2559

บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

ผู้แต่งร่วม

 • อัญธิการ ชัชวาลยางกูร
 • ประภาส จิตตาศิรินุวัฒน์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000256 - ยืมได้
2 4000257 - ยืมได้
3 4000258 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0