แนวทางการใช้ประโยชน์และวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการใช้ฐานข้อมูล "CMDigiHealth"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163981929
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สยามพิมพ์นานา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 56 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WA540 ว172น
 • Tags (หัวเรื่อง):
นโยบายด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023833 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0