บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167854083
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 73 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WT120 พ691บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ผู้สูงอายุ -- คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ --สุขภาพและอนามัย --ไทย
บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

พฤกษา บุกบุญ

ผู้แต่งร่วม

 • รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023834 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0