โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169291701
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 359 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. ร282
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรงพยาบาล -- การบริหาร โรงพยาบาล -- ไทย โรงพยาบาล -- ไทย -- ประวัติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน

มูลนิธิโรงพยาบาลพระยุพราช

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000264 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0