การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 อ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา - - บัณฑิต - - วิจัย
การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

อรทัย แก้วมหากาฬ

ผู้แต่งร่วม

 • จารุณี วาระหัส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002386 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0