สืบสานพระการุณย์...สู่วิชาชีพการพยาบาลไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162798375
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ส235
 • Tags (หัวเรื่อง):
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สมเด็จพระ. 2498- -- พระราชดำรัส การพยาบาล -- ไทย
สืบสานพระการุณย์...สู่วิชาชีพการพยาบาลไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000269 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0