รายงานประจำปี 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-16
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นครศรีธรรมราช
 • ลักษณทางกายภาพ: 54 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: สร. ว171ร
รายงานประจำปี 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • นารีรัตน์ มุนีจักร์
 • จันทิมา ช่วยชุม
 • พิมพวรรณ เรืองพุทธ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000270 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0