รายงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลังสร้างวิชาชีพสุขภาพ (ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169346616
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 199 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. ด241ร
รายงานการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ" ครั้งที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลังสร้างวิชาชีพสุขภาพ (ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิ

ดุสิตา กระวานชิด และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000284 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0