ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการที่ครอบคลุมความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรมในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • เมืองที่พิมพ์: ตรัง
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WS103 น296ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
พัฒนาการเด็ก - - วิจัย ความฉลาดทางอารมณ์ - - เด็ก - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002389 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0