รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161145897
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 94 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ธ237ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การจัดการสุขภาพตนเอง การดูแลแบบเรื้อรัง
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • หทัยรัตน์ บุญแก้ว
 • ศิริมา ลีละวงศ์
 • พัชรี เนียมศรี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023904 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1