รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161145880
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 91 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ศ231ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การจัดการสุขภาพตนเอง กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

ศิริมา ลีละวงศ์

ผู้แต่งร่วม

 • นครินทร์ สุวรรณแสง
 • ธีรพร สถิรอังกูร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023906 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1