ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161147860
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรสาคร
 • ลักษณทางกายภาพ: 114 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ผ57
ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการด้านการพัฒนาและจัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000288 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0