การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163147059
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-09
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 264 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WL141 พ212ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายภาพบำบัด การตรวจประสาท โรคระบบประสาท
การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions

พัชรี คุณค้ำชู และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 • กฤษณา ครุฑนาค
 • นพพล ประโมทยกุล
 • ไพลวรรณ สัทธานนท์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023907 - ยืมได้
2 7023908 - ยืมได้
3 7023909 - ยืมได้
4 7023910 - ยืมได้
5 7023911 - ยืมได้
6 7023912 - ยืมได้
7 7023913 - ยืมได้
8 7023914 28 เม.ย. 2024, 17:15 ระหว่างยืม ศิริลักษณ์ เหม่อเข่อ
9 7023915 29 เม.ย. 2024, 17:16 ระหว่างยืม อิศวรา คุณถาวรกุล
10 7023916 - ยืมได้
11 7023917 - ยืมได้
12 7023918 - ยืมได้
13 7023919 - ยืมได้
14 7023920 - ยืมได้
15 7023921 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2