การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163147332
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การคลอด สตรีมีครรภ์ -- การพยาบาล สตรีมีครรภ์ -- การดูแล การดูแลภายหลังคลอด การพยาบาลแม่และเด็ก
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023945 - ยืมได้
2 7023946 - ยืมได้
3 7023947 - ยืมได้
4 7023948 - ยืมได้
5 7023949 - ยืมได้
6 7023950 - ยืมได้
7 7023951 - ยืมได้
8 7023952 - ยืมได้
9 7023953 - ยืมได้
10 7023954 - ยืมได้
11 7023955 - ยืมได้
12 7023956 - ยืมได้
13 7023957 - ยืมได้
14 7023958 - ยืมได้
15 7023959 - ยืมได้
16 7023960 - ยืมได้
17 7023961 - ยืมได้
18 7023962 - ยืมได้
19 7023963 - ยืมได้
20 7023964 - ยืมได้
21 7023965 - ยืมได้
22 7023966 - ยืมได้
23 7023967 - ยืมได้
24 7023968 - ยืมได้
25 7023969 - ยืมได้
26 7023970 - ยืมได้
27 7023971 - ยืมได้
28 7023972 - ยืมได้
29 7023973 - ยืมได้
30 7023974 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0