การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168201138
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-30
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 290 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WG180 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอด -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation

วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023975 - ยืมได้
2 7023976 - ยืมได้
3 7023977 - ยืมได้
4 7023978 - ยืมได้
5 7023979 - ยืมได้
6 7023980 - ยืมได้
7 7023981 16 ต.ค. 2023, 09:40 ระหว่างยืม นนทรัตน์ จำเริญวงศ์
8 7023982 - ยืมได้
9 7023983 - ยืมได้
10 7023984 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1