การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (5/5) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984890
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 493 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วราภรณ์ บุญเชียง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023995 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
2 7023996 7 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศิริรัตน์ หวลอารมณ์
3 7023997 8 ธ.ค. 2023, 12:52 ระหว่างยืม นริศรา พุ่มพวง
4 7023998 8 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐณิชา ณ วรรณติ๊บ
5 7023999 24 พ.ค. 2023, 08:44 ระหว่างยืม พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 5