การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (2/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984890
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 493 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วราภรณ์ บุญเชียง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023995 - ยืมได้
2 7023996 - ยืมได้
3 7023997 31 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชัชวาลย์ ดงพาสุข
4 7023998 - ยืมได้
5 7023999 2 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐนิชา พูลคำ
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 2