เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167741499
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 935 หน้า, 26 cm. (1,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WC503.3
 • Tags (หัวเรื่อง):
โควิด-19 (โรค) COVID-19
เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-19

อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งร่วม

 • วรพจน์ อุณอนันต์, บรรณาธิการ
 • จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณาธิการ
 • ชาดากานต์ ผโลประการ, บรรณาธิการ
 • ธนันดา ตระการวนิช, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024010 - ยืมได้
2 7024011 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0