การบริการอนามัยครอบครัว

 • สถานะ: (3/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986269
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 122 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA308 น16ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
อนามัยครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024019 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
2 7024020 - ยืมได้
3 7024021 - ยืมได้
4 7024022 - ยืมได้
5 7024023 - ยืมได้
6 7024024 - ยืมได้
7 7024025 - ยืมได้
8 7024026 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
9 7024027 - ยืมได้
10 7024028 - ยืมได้
11 7024029 - ยืมได้
12 7024030 - ยืมได้
13 7024031 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
14 7024032 - ยืมได้
15 7024033 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3