ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744229472
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาจักษุวิทยา สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลราชวิถี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 239 หน้า, 26 cm. (590 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WW100 พ291ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
จักษุวิทยา ปัญญาประดิษฐ์ -- การใช้ในการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024044 - ยืมได้
2 7024045 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0