เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165820585
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์ดี
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรสาคร
 • ลักษณทางกายภาพ: 270 หน้า, 26 cm. (650 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: QU195 ว252 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การชะลอวัย อาหารเสริม การฟื้นฟูสุขภาพ
เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 3 โปรไบโอติกส์

ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024051 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0