ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165728966
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 92 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WR170 ล16
 • Tags (หัวเรื่อง):
ลมพิษ ลมพิษ -- การวินิจฉัย ลมพิษ -- การรักษา
ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024052 - ยืมได้
2 7024053 - ยืมได้
3 7024054 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0