การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด = The essentials in perioperative neurocognitive disorders

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436060
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 360 หน้า, 21 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WO184 อ97ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคบกพร่องทางประสาท -- ศัลยกรรม ภาวะแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024055 - ยืมได้
2 7024056 - ยืมได้
3 7024057 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0