การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985774
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ข171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวช -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024058 - ยืมได้
2 7024059 24 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กมลวัน เสนสกุล(PG)
3 7024060 - ยืมได้
4 7024061 - ยืมได้
5 7024062 - ยืมได้
6 7024063 - ยืมได้
7 7024064 - ยืมได้
8 7024065 - ยืมได้
9 7024066 - ยืมได้
10 7024067 - ยืมได้
11 7024068 - ยืมได้
12 7024069 28 ก.พ. 2024, 13:41 ระหว่างยืม สมพร สิทธิสงคราม
13 7024070 - ยืมได้
14 7024071 - ยืมได้
15 7024072 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม วิชิตรา ศุภกิจเจริญ(PG)
16 7024073 - ยืมได้
17 7024074 - ยืมได้
18 7024075 - ยืมได้
19 7024076 - ยืมได้
20 7024077 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3