ไมโครไบโอตาและภูมิคุ้มกันของทางเดินอาหาร = Gut microbiota and immunity

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984913
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 193 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: QW100 ป227ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีวนิเวศจุลชีพในกระเพาะอาหารและลำไส้ ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- จุลชีววิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024102 - ยืมได้
2 7024103 - ยืมได้
3 7024104 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0