สารสื่อประสาทและการประยุกต์

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740340362
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (440 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WL102.5 จ231ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบประสาท สารส่งผ่านประสาท เซลล์ประสาท ระบบประสาท -- โรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024105 - ยืมได้
2 7024106 - ยืมได้
3 7024107 - ยืมได้
4 7024173 - ยืมได้
5 7024174 - ยืมได้
6 7024175 - ยืมได้
7 7024176 - ยืมได้
8 7024177 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0