ท้องร่วงเรื้อรังในเด็ก = Chronic diarrhea in children

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165729369
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-07
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: เนติกุลการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 296 หน้า, 26 cm. (590 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WS312 พ17ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
ท้องร่วงในเด็ก ท้องร่วง -- การวินิจฉัย ท้องร่วง -- การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024160 - ยืมได้
2 7024161 - ยืมได้
3 7024162 - ยืมได้
4 7024163 - ยืมได้
5 7024164 - ยืมได้
6 7024165 - ยืมได้
7 7024166 - ยืมได้
8 7024167 - ยืมได้
9 7024168 - ยืมได้
10 7024169 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0