การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164385771
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-11-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 211 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WX215 ก171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024170 - ยืมได้
2 7024171 - ยืมได้
3 7024172 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0